Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie projektowania sieci wodociagowej na działkach prywatnych

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Poświętne
data wpływu: 2020-10-26, data przekazania: 2020-10-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Ulejczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Poświętne

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-11-09