Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa, Ładu,Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 4 /2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne
Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 4 /2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 4 /2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 3 /2018 w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 4 /2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne
Komisja Statutowa doraźna 2018-11-30 Uchwała Nr II/ 7 /2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej