Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

realizacja funduszu sołeckiego w miejscowości Trzcinka

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Poświętne
data wpływu: 2021-01-18, data przekazania: 2021-01-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Rosłon radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jacek Malinowski

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-01-28