Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/ 4 /2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu