Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 2 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś wstrzymał się
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski za
10 Sławomir Rosłon wstrzymał się
11 Aldona Szulich za
12 Artur Elsner za
13 Marcin Skonieczny za
14 Teresa Chacińska za