Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz Podleś

Mariusz Podleś

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 81, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 16:19:54 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:20:49 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:23:26 Głosowanie nad składem imiennym Komisji rewizyjnej- kandytat 1 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:24:01 Głosowanie nad składem imiennym Komisji rewizyjnej- kandytat 2 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:24:42 Głosowanie nad składem imiennym Komisji rewizyjnej- kandytat 3 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:25:16 Głosowanie nad składem imiennym Komisji rewizyjnej- kandytat 4 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:27:44 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/3/2018 w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:30:19 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/4/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:33:29 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydat 1 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:34:17 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- kandydat 2 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:35:42 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- kandydat 3 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:36:30 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- kandydat 4 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:37:54 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- kandydat 5 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:38:26 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- kandydat 6 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:40:22 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 1 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:41:02 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 2 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:41:30 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 3 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:41:56 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 4 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:42:26 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 5 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:43:04 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju- kandydat 6 II Sesja Rady Gminy Poświętne przeciw
2018-11-30 16:45:19 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 1 II Sesja Rady Gminy Poświętne wstrzymał się
2018-11-30 16:45:55 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 2 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:46:22 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 3 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:47:02 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 4 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:47:27 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 5 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:47:48 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej - kandydat 6 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:53:17 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 1 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:53:54 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 2 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:54:20 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 3 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:54:43 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 4 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:55:10 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 5 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:55:50 Głosowanie nad składem imiennym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - kandydat 6 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:58:16 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/5/2018 w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Poświętne II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:15:19 Głosowanie nad Uchwałą nr II/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Poświętne. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:18:44 Głosowanie nad Uchwałą nr II/7/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Poświętne II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:09:19 zmiana porządku obrad - usunięcie punktu nr 9 II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:18:44 zmiana porządku obrad - dodanie w punkcie 15 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:23:39 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Poświętne II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:32:38 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poświętne II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:36:29 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 17:40:04 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 18:01:19 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 18:06:24 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/14/2018 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018r II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 16:56:21 Głosowanie nad skłądem imiennym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu , Zdrowia i spraw Socjalnych - Kandydat Nr 7 II Sesja Rady Gminy Poświętne przeciw
2018-11-30 17:30:26 Głosowanie nad wnioskiem radnej I. Nagraba na pozostawienie wynagrodzenia na poziomie poprzedniego wójta II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-11-30 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 15:18:48 Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 15:19:47 Głosowanie za przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Gminy III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 15:49:19 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/15/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 15:58:23 Głosowanie za przyjeciem Uchwały Nr III/16/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2028. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 16:04:21 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/17/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 16:14:40 Głosowanie za przyjeciem Uchwały Nr III/18/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 16:55:30 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/19/2018w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej dz. ew. nr. 215 obr. 0017 w miejscowości Poświętne stanowiącej własność Gminy Poświętne zabudowanej budynkiem usługowym Gminnego Ośrodka Zdrowia. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 17:23:18 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z tym samym najemcą. III Sesja Rady Gminy Poświętne wstrzymał się
2018-12-18 17:43:15 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/21/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Poświętne. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 17:55:29 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 18:19:57 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/23/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 18:25:50 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/24/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 15:16:53 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie punktów: 17. Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego i 18. Uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem; oraz dodanie do porządku projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości ( w punkcie 17) III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 18:32:14 Głosowanie za przyjęciem Uchwały Nr III/25/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 17:20:53 wniosek formalny radnego Artura Elsner o zmianę w uchwale o najem lokalu na okres 3 lat III Sesja Rady Gminy Poświętne wstrzymał się
2018-12-18 17:40:31 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego Bogdana Ulejczyka: zmiana w par. 1 terminu wyborów na 2.01.2019 do 21.02.2019 III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-18 17:51:43 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawek do Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne III Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-31 11:17:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-31 11:29:06 Głosowanie nad Uchwałą Nr IV/26/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r IV Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-31 11:14:05 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- dodanie Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego IV Sesja Rady Gminy Poświętne za
2018-12-31 11:33:22 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr IV/27/2018 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego IV Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:31:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:35:53 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:37:25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV Sesji Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:54:56 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/28 / 2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne i Komisji Rady Gminy Poświętne na 2019r. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 13:13:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr V/ 29 / 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 13:23:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 30 / 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 13:28:27 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 31 / 2019 w sprawie opłaty targowej V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 13:33:55 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 32/ 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 13:54:19 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 33 / 2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 14:16:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 34 / 2019 zmieniająca uchwałę Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 15:00:50 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 35 / 2019 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Poświętnem. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 15:12:34 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 36 / 2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 15:17:27 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 37 / 2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 15:26:01 Głosowanie nad przyjeciem Uchwały Nr V/ 38 / 2019 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki od 2020 roku V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:09:59 Głosowanie nad zmianą porządku obrad - dodanie w punkcie 21 projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 16:00:20 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/39/2019 zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 16:16:10 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/ 40/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 16:29:56 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/41/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 16:38:57 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr V/42/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:26:16 Głosowanie nad zmianą porządku obrad II- dodanie w punkcie 22 projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:28:00 Głosowanie nad zmianą porządku obrad III - dodanie w punkcie 23 projektu uchwaly w sprawie odwołania Skarbnika Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-01-29 12:29:51 Głosowanie nad zmianą porządku obrad IV- dodanie w punkcie 24 projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy V Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-03-05 15:42:23 Zmiana porządku obrad I- dodanie w punkcie 9 uchwały zmieniającej uchwałę nr V/312019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie opłaty targowej. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 15:49:35 Zmiana porządku obrad II- dodanie w punkcie 10. Uchwały zmieniającej uchwałę nr Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 16:20:05 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 16:21:39 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V Sesji Rady Gminy VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 17:34:44 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/45 / 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 17:39:37 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/46/2019 zmieniającej Uchwałę nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 17:51:13 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/47/2019 zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 18:13:28 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/48/2019 zmieniającej Uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 18:18:31 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/49/2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 17:22:47 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr VI/44/2019 zmieniającej uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 17:17:38 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/43/2019 zmieniającej Uchwałę Nr V/ 31 / 2019 w sprawie opłaty targowej VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 18:22:43 zmiana porzadku obrad III- przesunięcie punktow 17 Interpelacje i zapytania i 18. Sprawy bieżace w punkcie 16. VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-05 19:34:05 Głosowanie w sprawie przerwy w obradach do 26.03. godz. 15.30 sala konferencyjna UG Poświętne VI Sesja Rady Gminy- I cz za
2019-03-26 15:54:28 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/50/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:45:04 Zmiana porządku obrad IV- dodanie do porządku obrad w pkt. 19 uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 16:03:05 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/51/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 16:17:56 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/52/2019 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne za lata 2017 – 2018”. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 16:23:07 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/53/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:47:11 Zmiana porządku obrad V- dodanie w punkcie 20. Uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne za lata 2017 – 2018”. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:48:20 Zmiana porządku obrad VI- dodanie w punkcie 21. Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:49:12 Zmiana porządku obrad VII- dodanie w punkcie 22.Uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:50:10 Zmiana porządku obrad VIII- dodanie do porządu obrad punktu nr 23. Sprawy bieżące. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 16:28:23 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/54/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-05-07 15:42:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 15:40:49 Glosowanie nad zmianą porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 15:44:22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady Gminy. VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 17:05:10 Głosowanie na przyjęciem uchwały nr VII/55/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. ( DRUK NR 1) VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 17:10:35 Głosowanie na przyjęciem uchwały nr VII/56/2019 sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.( DRUK NR 2 ) VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 17:16:17 Głosowanie na przyjęciem Uchwały nr VII/57/2019 zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Poświętnem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.( DRUK NR 4) VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 17:18:13 Głosowanie na przyjęciem uchwały nr VII/58/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Asesora Prokuratury Rejonowej w Wołominie wraz z odpowiedzią na skargę. (DRUK NR 5) VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-05-07 17:24:45 Głosowanie na przyjęciem uchwały nr nr VII/59/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. (DRUK NR 6) VII Sesja Rady Gminy Poświętne za
2019-06-25 15:57:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 16:50:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania za 2018 rok.- DRUK NR 7 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 16:52:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.- DRUK NR 8 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 16:55:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za rok 2018.- DRUK NR 9 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:16:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028.- DRUK NR 11 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:19:19 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.- DRUK NR 12 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:24:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości- DRUK NR 13 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:27:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych.- DRUK NR 14 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:31:21 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.- DRUK NR 15 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:34:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. DRUK NR 16 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:42:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne. DRUK NR 17 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:44:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne. DRUK NR 18 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:49:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.- DRUK NR 19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:52:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.- DRUK NR 20 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:56:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.- DRUK NR 21 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 19:03:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Poświętne.- DRUK NR 22 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 15:55:00 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 20:01:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca- DRUK NR 23 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 17:59:21 Glosowanie nad przyjęciem uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej- druk nr 10 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-08-30 14:42:48 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 14:40:34 Głosowanie nad zmianą porządku obrad IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 14:44:08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII Sesji Rady Gminy IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 14:45:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady Gminy IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 15:48:23 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r - DRUK NR 23 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 15:59:09 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028. - DRUK NR 24 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 16:13:13 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. - DRUK NR 25 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 16:30:07 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli. - DRUK NR 26 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 16:43:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. - DRUK NR 27 IX Sesja RAdy Gminy wstrzymał się
2019-08-30 17:15:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne - DRUK NR 28 IX Sesja RAdy Gminy przeciw
2019-08-30 17:29:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Poświętne nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. - DRUK NR 29 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 17:48:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. - DRUK NR 30 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 17:51:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.- DRUK NR 31 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 17:52:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019r. w sprawie opłaty targowej. - DRUK NR 32 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 17:56:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne.- DRUK NR 33 IX Sesja RAdy Gminy za
2019-08-30 17:14:31 Głosowanie nad poprawką w projekcie uchwały- druk nr 28- wniosek radnego marcina Skoniecznego ( dod. wpisu w par. 9 pkt. 6 o treści " spotkania organizacji społeczno- zawodowych i organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Poświętne") IX Sesja RAdy Gminy za
2019-10-22 15:57:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zniesienie z porzadku obrad uchwały druk nr 41 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:04:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:06:17 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:11:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r - DRUK NR 34 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:18:16 Głosowanie nad przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028. - DRUK NR 35 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:20:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2020 r. DRUK NR 36 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:28:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. - DRUK NR 37 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 18:10:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/32/2003 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Poświętne. - DRUK NR 39 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 18:33:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. DRUK NR 40 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 19:08:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. DRUK NR 42 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 19:01:23 głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Ostrowik o przyznanie w 2020 roku środków z funduszu sołeckiego -DRUK NR 45 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 15:59:28 Zmiana porządku obrad- wprowadzenie uchwały o f. sołeckim msc. Ostrowik X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:00:24 Zmiana porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad uchwały druk nr 38 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 18:59:34 Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego B. Ulejczyka- zmiana w uchwale druk nr 45 w par. 1 na "przyjmuje się wniosek zebrania wiejskiego(...)" X Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:35:57 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 58 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:40:43 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:45:24 Głosowanie nad przyjeciem protokołu z X Sesji Rady Gminy. XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 17:13:35 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. - DRUK NR 46 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 17:19:17 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.- DRUK NR 47 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:17:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2020.- DRUK NR 48 XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-12-17 19:30:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028. - DRUK NR 49 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:38:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/91/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.- DRUK NR 50 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:44:33 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Poświętne prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowica.- DRUK NR 51 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:36:54 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 59 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:37:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 60 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:50:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Poświętne oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.- DRUK NR 54 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:02:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.- DRUK NR 55 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:40:49 Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie skargi - uznanie skargi za zasadną.( DRUK NR 57) XI Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-17 20:52:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne.- DRUK NR 58 XI Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-17 20:55:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.-DRUK NR 59 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 21:01:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.- DRUK NR 60 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:34:32 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zdjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Wólce Dąbrowickiej- Druk nr 53 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:31:29 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zdjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Turzu- Druk nr 52 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:00:09 Głosowanie nad wnioskiem radnej Iwony Nagraby- wykreślenie punktu 3 z załącznika do projektu uchwały- druk nr 55 XI Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-17 20:01:14 Głosowanie nad wnioskiem radnego S. Rosłona - zmiana brzmienia punktu 3 załącznika do uchwały- druk nr 55" włączenia dodatku wiejskiego do wynagrodzenia lub jego likwidacja" XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:26:05 Głosowanie nad stanowiskiem - uwzględnia się wniosek mieszkanki XI Sesja Rady Gminy przeciw
2020-05-07 10:07:02 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie w punkcie 19 projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:13:23 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:15:27 Głosowanie nad przyjeciem protokołu z XI Sesji Rady Gminy. XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:16:50 Głosowanie nad przyjeciem protokołu z XII Sesji Rady Gminy. XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:17:50 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:44:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.- DRUK NR 78 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 10:50:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – DRUK NR 79 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:28:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poświętne.- DRUK NR 80 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:33:31 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Poświętne. - DRUK NR 81 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:36:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Poświętne, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. - DRUK NR 82 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:38:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. - DRUK NR 83 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:43:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028. DRUK NR 84 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-05-07 11:45:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne na 2020 rok.- DRUK NR 85 XIV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:24:33 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- dodanie punktu w brzemieniu: " Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zaawarcie przez Gminę Poświętne umowy o świadczenie usług w zakresie publ. transportu zbiorowego- DRUK NR 94" XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:32:45 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:52:00 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania za 2019 rok.- DRUK NR 86 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 12:03:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.- DRUK NR 87 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 12:05:11 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za rok 2019.- DRUK NR 88 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 12:36:22 Głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości- DRUK NR 89 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 12:43:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty .- DRUK NR 90 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 13:02:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 91 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 13:07:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028.- DRUK NR 92 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 13:11:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poświętne umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego- DRUK Nr 94 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 13:13:59 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i specjalistów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.- DRUK NR 95 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:26:04 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i specjalistów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.- DRUK NR 95" XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:18:52 Głosowanie nad zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu" Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do WSA- DRUK NR 93 XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 11:28:58 Głosowanie nad przyjeciem porzadku obrad. XV Sesja Rady Gminy za
2020-06-30 12:32:33 Głosowanie nad zmianą zapisu w cz. F deklaracji odnośnie zwolnienia z części opłaty za gosp. odpadami uwzględniając przy obliczaniu stawki opłatę od jednego mieszkańca XV Sesja Rady Gminy przeciw
2020-06-30 13:09:13 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do WSA- druk nr 93 XV Sesja Rady Gminy za
2020-08-11 11:12:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:16:11 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady Gminy. XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:25:52 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem w Przedszkole w Poświętnem oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poświętnem.- DRUK NR 96 XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:28:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Zabrańcu w Przedszkole w Zabrańcu oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabrańcu. DRUK NR 97 XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:35:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków .- DRUK NR 98 XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:37:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poświętne i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.- DRUK NR 99 XVI Sesja Rady gminy za
2020-08-11 11:39:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 100 XVI Sesja Rady gminy za
2020-09-25 10:17:15 zmiana porządku obrad- zdjęcie z porzadku obrad projektu uchwały druk nr 101 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:22:29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:23:52 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:36:10 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 104 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:39:00 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. – DRUK NR 102 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:40:41 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Poświętne - DRUK NR 103 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-09-25 10:20:38 zmiana porządku obrad- wprowadzenie do porzadku obrad projektu uchwały druk nr 104 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:10:35 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:45:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 105 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:47:37 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej. – DRUK NR 106 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:56:04 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.- DRUK NR 107 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:57:48 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.- DRUK NR 108 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:58:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.- DRUK NR 109 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:59:45 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.- DRUK NR 110 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 12:02:34 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce ew. nr 810 obręb Wola Ręczajska.- DRUK NR 111 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 12:06:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.- DRUK NR 112 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 12:10:27 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Poświętne na lata 2020-2022. – DRUK NR 113 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 12:32:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – DRUK NR 114 XVIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-10-27 12:37:05 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – DRUK NR 115 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-10-27 11:14:48 przyjęcie protokołu z XVII Sesji XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:11:50 Przyjęcie porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:24:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 116 XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:29:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2021 r. – DRUK NR 117 XIX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-11-27 10:31:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. – DRUK NR 118 XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:33:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. –DRUK NR 119 XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:35:32 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Poświętne na lata 2020-2022. – DRUK NR 120 XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:39:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podjęcia stanowiska Rady Gminy Poświętne dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec wysokich opłat na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - DRUK NR 121 XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-27 10:15:55 przyjecie protokołu z XVIII sesji XIX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 10:41:13 Przyjęcie porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 10:43:10 Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 11:34:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 122 wraz z autopoprawkami DRUK NR 122A i DRUK NR 122B XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 11:39:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. – DRUK NR 123 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 11:51:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2021 rok. z poprawką radnych -DRUK NR 124 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 12:05:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Międzylesiu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. – DRUK NR 125 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 12:09:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Poświętnem oraz nadania mu statutu. – DRUK NR 126 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:05:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. – DRUK NR 127 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:10:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu. – DRUK NR 128 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:13:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/116/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. – DRUK NR 129 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:16:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. – DRUK NR 130 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:20:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego. – DRUK NR 131 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:22:42 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. – DRUK NR 132 XX Sesja Rady Gminy przeciw
2021-02-26 11:13:06 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/171/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Poświętnem oraz nadania mu statutu.- DRUK NR 141 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:33:49 przyjęcie porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:35:04 Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy. XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 12:55:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028 - DRUK NR 133 z autopoprawką (DRUK NR 133a) XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 12:56:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2021 autopoprawkami XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 12:59:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne i Komisji Rady Gminy Poświętne na 2021r.- DRUK NR 135 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:00:44 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/113/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Poświętnem oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatność. – DRUK NR 136 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:03:33 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/170/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Międzylesiu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. – DRUK NR 137 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:05:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. – DRUK NR 138 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:18:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Poświętne. – DRUK NR 139 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:20:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej bezpieczeństwa szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. – DRUK NR 140 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:29:07 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/171/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Poświętnem oraz nadania mu statutu.- DRUK NR 141 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:31:54 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. – DRUK NR 142 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:33:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. – DRUK NR 143 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:47:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości– DRUK NR 144 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:49:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce ew. nr 810. – DRUK NR 145 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 13:52:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne. – DRUK NR 146 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:15:47 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. – DRUK NR 142 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:18:37 zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu : Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. – DRUK NR 143 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:24:29 zmiana porządku obrad- dodanie puntu w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości– DRUK NR 144 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:28:36 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce ew. nr 810. – DRUK NR 145 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-02-26 11:29:53 zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne. – DRUK NR 146 XXI Sesja Rady Gminy za
2021-03-30 15:08:25 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028""- druk nr 153 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 16:09:10 Przyjęcie porządku obrad. XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:22:40 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. – DRUK NR 147 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:09:15 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028- druk 153 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:28:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem". – DRUK 148 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:30:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Międzylesiu.- DRUK NR 149 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:43:25 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.- DRUK NR 150 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:46:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne za lata 2019 – 2020”.- DRUK NR 151 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 16:02:17 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.- DRUK NR 152 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:53:49 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne- druk nr 154". XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:55:21 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne- druk nr 155 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:57:45 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu : " Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji"- druk nr 157 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:58:59 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy- druk nr 158 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 16:04:32 Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji"- druk nr 159 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 17:56:40 Przyjęcie Projektu uchwały sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne – druk nr 154 XXII Sesja RAdy Gminy wstrzymał się
2021-03-30 18:05:03 Przyjęcie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne – druk nr 155 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 18:10:21 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 18:12:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk nr 157 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 18:18:26 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy – druk nr 158 XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 18:23:45 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:56:35 zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu: " projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne- druk 156. XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-03-30 15:52:48 wniosek radnego Podlesia o zakończenie dyskusji XXII Sesja RAdy Gminy za
2021-04-27 10:10:53 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. " Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne-druk nr 163" XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:13:56 Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:30:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:33:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021rok ( druk nr 161) z autopoprawką (druk nr 161A) XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:36:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne” – DRUK NR 163 XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:35:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego-druk nr 162 XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:15:51 Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-04-27 10:16:34 Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy. XXIII Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 11:10:36 Przyjęcie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 11:25:47 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/204/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028 - DRUK 164 XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 11:27:41 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/205/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. – DRUK NR 165 XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 11:31:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyleś i oraz drogi powiatowej Nr 4367W w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne.- DRUK NR 167 XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 12:28:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. - druk nr 168 XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-05-21 12:44:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu- druk nr 169 XXIV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:09:26 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej budowy instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Pustelnik na terenie gminy Stanisławów.- DRUK 177 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:38:04 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/211/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej.- DRUK 178". XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:39:05 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: " Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu.- DRUK 179". XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:40:02 zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu: " Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. - DRUK 180". XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:40:50 zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu. – DRUK 181". XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:42:11 zmiana porządku obrad - dodanie porządku obrad : " Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Poświętne na lata 2021 – 2025.- DRUK 182". XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:45:44 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:46:55 Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 11:49:27 Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 12:50:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania za 2020 rok.- DRUK NR 170 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:10:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.- DRUK NR 171 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:18:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za rok 2020.- DRUK NR 172 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:32:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028.- DRUK NR 173 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:33:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.- DRUK NR 174 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:36:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 57/2 obręb 0006 Józefin. – DRUK 175 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:39:35 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. – DRUK NR 176 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:45:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej budowy instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Pustelnik na terenie gminy Stanisławów.- DRUK 177 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:49:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu.- DRUK 179 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:50:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. - DRUK 180 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:52:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu. – DRUK 181 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:54:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Poświętne na lata 2021 – 2025.- DRUK 182 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-06-29 13:47:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/211/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej.- DRUK 178 XXV Sesja Rady Gminy za
2021-07-13 10:23:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.- DRUK NR 183 XXVI Sesja Rady Gminy za
2021-07-13 10:56:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poświętne zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego. - DRUK NR 184 XXVI Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 15:45:38 zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: " Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/227/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia13 lipca 2021r. w sprawie przejęcia przez Gminę Poświętne zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego" _DRUK NR 192 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 15:49:02 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 15:50:21 Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 15:51:23 Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:18:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.- DRUK NR 185 z autopoprawką XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:21:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne na rok szkolny 2021/2022.- DRUK NR 186 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:27:08 Przyjęcie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. - DRUK NR 187 z autopoprawką XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:31:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku. - DRUK NR 188 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:45:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne. - DRUK NR 189 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:48:45 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/81/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.- DRUK NR 190 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:54:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne na lata 2021-2028. - DRUK NR 191 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 17:04:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/227/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia13 lipca 2021r. w sprawie przejęcia przez Gminę Poświętne zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.- Druk Nr 192 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 15:40:57 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu : " Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028. – DRUK NR 194" XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-08-31 16:16:55 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028. – DRUK NR 194 XXVII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 15:43:37 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:25:12 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.- DRUK NR 195 z autopoprawką XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:30:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 luty 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.- DRUK NR 196 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:34:55 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/81/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.- DRUK NR 197 z autopoprawką XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:52:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.- DRUK 198 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:54:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne.- DRUK NR 199 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:56:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem.- DRUK NR 200 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 15:38:45 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- DRUK NR 201". XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 16:58:11 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- DRUK NR 201 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-09-30 15:44:40 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:23:11 Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:24:07 Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:34:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028. – DRUK NR 203 z autopoprawką DRUK NR 203A i 203B XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:37:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.- DRUK NR 204 z autopoprawką - DRUK nr 204A XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:39:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. - DRUK NR 205 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:41:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2022 r. – DRUK NR 206 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:44:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.- DRUK NR 207 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:46:01 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne. - DRUK NR 208 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:50:31 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/74/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.- DRUK NR 209 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:54:10 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne – DRUK NR 212 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 11:56:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” – DRUK NR 211 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:19:02 Zmiana porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:11:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej dla której Gmina Poświętne jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- DRUK NR 213 XXIX Sesja Rady Gminy za