Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 2 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 2 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 0 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki wstrzymał się
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Andrzej Orych za
7 Bogdan Ulejczyk za
8 Tomasz Brogowski za
9 Sławomir Rosłon za
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Iwona Nagraba nieoddany
14 Teresa Chacińska nieoddany
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki wstrzymał się
3 Zbigniew Żołek za
4 Dawid Strzelecki za
5 Iwona Nagraba za
6 Andrzej Orych za
7 Bogdan Ulejczyk za
8 Tomasz Brogowski za
9 Sławomir Rosłon za
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Teresa Chacińska za
14 Jan Rogala nieoddany
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 4 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś przeciw
2 Wiesław Rozbicki wstrzymał się
3 Jan Rogala przeciw
4 Zbigniew Żołek przeciw
5 Dawid Strzelecki wstrzymał się
6 Iwona Nagraba przeciw
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk przeciw
9 Tomasz Brogowski wstrzymał się
10 Sławomir Rosłon przeciw
11 Aldona Szulich wstrzymał się
12 Artur Elsner przeciw
13 Marcin Skonieczny przeciw
14 Teresa Chacińska przeciw
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 5 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś przeciw
2 Wiesław Rozbicki wstrzymał się
3 Jan Rogala przeciw
4 Zbigniew Żołek wstrzymał się
5 Dawid Strzelecki wstrzymał się
6 Iwona Nagraba przeciw
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk przeciw
9 Tomasz Brogowski wstrzymał się
10 Sławomir Rosłon przeciw
11 Aldona Szulich przeciw
12 Artur Elsner wstrzymał się
13 Marcin Skonieczny przeciw
14 Teresa Chacińska przeciw
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1