Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Bogdan Ulejczyk wstrzymał się
8 Tomasz Brogowski przeciw
9 Leszek Błaszczak przeciw
10 Sławomir Rosłon wstrzymał się
11 Aldona Szulich za
12 Artur Elsner za
13 Marcin Skonieczny za
14 Teresa Chacińska za
15 Andrzej Orych nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 2 0 1