Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski wstrzymał się
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Teresa Chacińska za
14 Leszek Błaszczak nieobecny
15 Sławomir Rosłon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski wstrzymał się
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Teresa Chacińska za
14 Leszek Błaszczak nieobecny
15 Sławomir Rosłon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych wstrzymał się
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski za
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Teresa Chacińska za
14 Leszek Błaszczak nieobecny
15 Sławomir Rosłon nieobecny