Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki wstrzymał się
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki wstrzymał się
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk wstrzymał się
9 Tomasz Brogowski za
10 Leszek Błaszczak za
11 Sławomir Rosłon za
12 Aldona Szulich za
13 Marcin Skonieczny za
14 Teresa Chacińska za
15 Artur Elsner nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 1