Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 1 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 6 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś wstrzymał się
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala wstrzymał się
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk przeciw
9 Tomasz Brogowski wstrzymał się
10 Leszek Błaszczak wstrzymał się
11 Sławomir Rosłon wstrzymał się
12 Aldona Szulich wstrzymał się
13 Artur Elsner za
14 Marcin Skonieczny za
15 Teresa Chacińska za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś przeciw
2 Wiesław Rozbicki przeciw
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek przeciw
5 Dawid Strzelecki przeciw
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk przeciw
9 Tomasz Brogowski przeciw
10 Leszek Błaszczak przeciw
11 Sławomir Rosłon przeciw
12 Aldona Szulich przeciw
13 Artur Elsner przeciw
14 Marcin Skonieczny przeciw
15 Teresa Chacińska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 8 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś przeciw
2 Wiesław Rozbicki przeciw
3 Jan Rogala przeciw
4 Zbigniew Żołek przeciw
5 Dawid Strzelecki przeciw
6 Iwona Nagraba przeciw
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski za
10 Leszek Błaszczak za
11 Sławomir Rosłon za
12 Aldona Szulich wstrzymał się
13 Artur Elsner przeciw
14 Marcin Skonieczny za
15 Teresa Chacińska wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 8 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś przeciw
2 Wiesław Rozbicki przeciw
3 Jan Rogala przeciw
4 Zbigniew Żołek przeciw
5 Dawid Strzelecki przeciw
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych przeciw
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Tomasz Brogowski za
10 Leszek Błaszczak za
11 Sławomir Rosłon za
12 Aldona Szulich za
13 Artur Elsner przeciw
14 Marcin Skonieczny za
15 Teresa Chacińska przeciw