Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 8 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Wiesław Rozbicki przeciw
2 Jan Rogala przeciw
3 Zbigniew Żołek za
4 Dawid Strzelecki za
5 Iwona Nagraba wstrzymał się
6 Andrzej Orych za
7 Bogdan Ulejczyk przeciw
8 Tomasz Brogowski przeciw
9 Leszek Błaszczak przeciw
10 Sławomir Rosłon przeciw
11 Aldona Szulich przeciw
12 Artur Elsner za
13 Marcin Skonieczny przeciw
14 Teresa Chacińska za
15 Mariusz Podleś nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1