Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Andrzej Orych za
7 Bogdan Ulejczyk za
8 Artur Elsner za
9 Marcin Skonieczny za
10 Teresa Chacińska za
11 Iwona Nagraba nieoddany
12 Tomasz Brogowski nieobecny
13 Leszek Błaszczak nieobecny
14 Sławomir Rosłon nieobecny
15 Aldona Szulich nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Artur Elsner za
10 Marcin Skonieczny za
11 Teresa Chacińska za
12 Tomasz Brogowski nieobecny
13 Leszek Błaszczak nieobecny
14 Sławomir Rosłon nieobecny
15 Aldona Szulich nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Artur Elsner za
10 Marcin Skonieczny za
11 Teresa Chacińska za
12 Tomasz Brogowski nieobecny
13 Leszek Błaszczak nieobecny
14 Sławomir Rosłon nieobecny
15 Aldona Szulich nieobecny