Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Andrzej Orych za
7 Bogdan Ulejczyk wstrzymał się
8 Sławomir Rosłon za
9 Aldona Szulich za
10 Artur Elsner za
11 Marcin Skonieczny za
12 Teresa Chacińska za
13 Iwona Nagraba nieobecny
14 Tomasz Brogowski nieobecny
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś wstrzymał się
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk za
9 Sławomir Rosłon za
10 Aldona Szulich za
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny za
13 Teresa Chacińska za
14 Tomasz Brogowski nieobecny
15 Leszek Błaszczak nieobecny