Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 4 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk przeciw
9 Tomasz Brogowski przeciw
10 Sławomir Rosłon przeciw
11 Aldona Szulich za
12 Artur Elsner za
13 Marcin Skonieczny przeciw
14 Teresa Chacińska za
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala za
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk wstrzymał się
9 Tomasz Brogowski przeciw
10 Sławomir Rosłon przeciw
11 Aldona Szulich za
12 Artur Elsner za
13 Marcin Skonieczny wstrzymał się
14 Teresa Chacińska za
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 2 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 3 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mariusz Podleś za
2 Wiesław Rozbicki za
3 Jan Rogala wstrzymał się
4 Zbigniew Żołek za
5 Dawid Strzelecki za
6 Iwona Nagraba za
7 Andrzej Orych za
8 Bogdan Ulejczyk wstrzymał się
9 Sławomir Rosłon przeciw
10 Aldona Szulich przeciw
11 Artur Elsner za
12 Marcin Skonieczny przeciw
13 Teresa Chacińska za
14 Tomasz Brogowski nieoddany
15 Leszek Błaszczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 2 1 1