Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy projektu wodociągu dla msc. Krubki- Górki, Małków, Zabraniec, Trzcinka, Ostrowik

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Poświętne
data wpływu: 2020-09-30, data przekazania: 2020-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Ulejczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Poświętne

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-10-14